ייעוץ משפטי

טיפולנו המשפטי לבעלי הזכויות כולל את הנושאים הבאים –

 • ייצוג משפטי שלכם מול היזם ובא כוחו.
 • בדיקת זכויותיכם בדירות.
 • ניסוח הסכם פינוי בינוי וניהול מו"מ עם היזם ובא כוחו עד לחתימה.
 •  לאחר חתימת ההסכם – מעקב אחר דיווח לרשויות המס, ומעקב התקדמות היזם וביצוע התחייבויותיו החוזיות.
 • ליווי משפטי שוטף שלכם במהלך הבניה.
 • מעקב אחר הטיפול הפרטני ברישום זכויות בעלי הדירות.

עקרונותינו בייצוג דיירים:
 • אנו מקפידים להגביל את זהות היזם וזכויותיו להעברת הפרויקט ליזם אחר ללא הסכמת בעלי הדירות;
 • אנו מקפידים להגדיר את הדירות החדשות שיימסרו לבעלי הדירות בבניין החדש שיוקם (שטח, קומה, כיוון, ומפרט טכני);
 • אנו דואגים לקבל ערבות אוטונומית מראש עבור שכר הדירה לדיירים, החל ממועד הפינוי ועד למסירת הדירות החדשות;
 • אנו דואגים להבטיח שהיזם יעמיד לרשות הדיירים ערבויות חוק מכר בשווי הדירות החדשות;
 • אנו דואגים לקבוע לוחות זמנים לביצוע הפרויקט;
 • אנו דואגים לקבל מהיזם ערבות רישום עבור בעלי הדירות- למקרה שבא כוח היזם לא יבצע את רישום הדירות בזמן המוגדר.
 • אנו דואגים לקבל מהיזם ערבות מיסים עבור בעלי הדירות – למקרה שלא ישלם היטל או מס שיוטל על בעל הדירה.

"הדרך בה אנו מנהלים את המשא ומתן":
 • המו"מ עם היזם מנוהל בשיתוף עם ועד הפעולה של בעלי הדירות;
 • הפרויקט מטופל בשקיפות מלאה, באופן שכל בעלי הדירות יחתמו על הסכם זהה עם היזם
 • אנו לא נסכים שייחתמו הסכמים נפרדים עם בעלי זכויות בבניין ללא אישור נציגות הדיירים ונדרוש בשם בעלי הדירות מכל יזם/קבלן שיטפל בפרויקט, כי ייתן תמורות זהות לכל בעלי הדירות בבניין.
 • אנו לא נסכים שבעל דירה כזה או אחר יקבל תמורות גבוהות יותר מבעלי הדירות האחרים, ללא אישור נציגות הדיירים, או ללא כל סיבה מוצדקת.
 • בעלי הדירות מוזמנים למפגש עמנו בו יוסברו להם סעיפי ההסכם ויידונו הערותיהם.
 • בעלי הדירות יהיו רשאים בכל עת לפנות ישירות אלינו ולשאול שאלות ביחס לטיוטת החוזה.

רוצים לקבל מידע בעולם הנדל"ן?

הירשמו לניוזלטר שלנו